Juwita
NIK: 1106106608759999
NIP: 19760826 201001 2 001
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Aceh Besar, 26/08/1976
Agama: Islam
Pendidikan: SMA
Jurusan: -
Status: PNS
Jenis GTK: Bendahara Sekolah
Alamat : -

-
-
-