Safwan
NIK: 1106114705730002
NIP: 197305072007012003
NUPTK: 1037751653200063
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Bueng Bak Jok, 07/05/1973
Agama: Islam
Pendidikan: SMA
Jurusan: -
Status: PNS
Jenis GTK: Pegawai Perpustakaan
Alamat : -

-
-
-