Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan Ijazah. Tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan.